Bedriftsalarm

Bedriftsalarm

Vi i Norsk Områdesikring AS tar alltid en gratis befaring av dine lokaler, slik at vi kan gi deg den sikring akkurat din bedrift trenger.

Alarmen har GPRS-kommunikasjon som standard. Dette innebærer at signalene sendes trådløst fra din bedrift til vår alarmsentral. Dette gjør at alarmen ikke er avhengig av en analog telefonlinje, som igjen er en stor fordel i dagens trådløse samfunn.

Alarmen er meget brukervennlig, og dere kan ha over 90 individuelle koder. Dette er en stor fordel, da en ansatt som har valgt sin egen kode, passer bedre på koden sin.

Alarmsentralen vår er operativ 24-timer i døgnet for å motta alarmene fra ditt alarmanlegg. Dette sikrer deg som kunde en rask og riktig aksjon. Avhengig av tid og sted.

Kombinasjonen av brukervennlighet, avansert teknologi og kompetent personell gjør at du kan være trygg på at din bedrift er sikker.

Bransjer

Vi har alarmløsningen tilpasset din bedrift
Med mange bedrifter på kundelisten har vi lært å kjenne mange ulike bransjer. Vi vet at behovene kan være svært ulike fra ett foretak til et annet, at kravene varierer fra én bransje til en annen. Men vi vet også at vi kan jobben vår, og at en god alarmløsning som regel ligger nærmere enn man tror. Som oftest på den andre siden av en kontruktiv samtale.

Butikkalarm for bedrifter innenfor handel
Effektiv handel forutseter høy grad av tilgjengelighet. Det handler ofte om et åpent miljø med tydelig eksponerte varer der mennesker beveger seg fritt og der personalet har direkte kontakt med kunder. Et slikt miljø innbyr med sin åpenhet både til tyveri og personangrep. En løsning kan kreve flere enkelte eller samvirkende sikkerhetstiltak, for eksempel maskeringsbeskyttede bevegelsesdetektorer, overfallsalarm, kamera for bildeverifisering og tåkesikring.

Kontoralarm
Problemet ved brann eller innbrudd i kontormiljø handler sjelden om tap av maskinvare. Snarere om produksjonsstopp og langsiktige driftsforstyrrelser som følger når uerstattelig bedirftsinformasjon forsvinner. Ofte med alvorlige økonomiske problemer som følge, også konkurs i vanskelige tilfeller. En gjennomtenkt satsing på en god kontoralarm er derfor alltid en god investering. Du gir ditt foretak en effektiv forebyggende beskyttelse mot både innbrudd, brann og etterfølgende produksjonsforstyrrelser.

Forebyggende løsninger for industri og verksted
Å installere alarm i industrilokaler og verkstedmiljø har en lang rekke positive effekter. Ikke minst i forebyggende hensikt. Det gjelder både brann og innbrudd. Å kunne verifisere røykutvikling raskt med kamera kan redde verdier for millionbeløp. Tydelig skilting som viser at området har alarm avskrekker de fleste forsøk på innbrudd eller inntrengning. Her er også tidsfaktoren av stor betydning. Det å vite at alarmen fører til direkte tiltak skaper ikke sjelden et opplevd tidspress hos gjerningspersonen og gjør at forbrytelsen ikke anses som lønnsom å utføre.

Restaurant, bar, kafé
I restaurant- og kafébransjen er det uttalt viktig med klare rutiner for innkjøp av varer, oppbevaring, hygiene osv. Like selvsagt burde det være med strikte rutiner for virksomhetenes og de ansattes sikkerhet. God innbruddsalarm, brannsikring og overfallsalarm ved kasse og opptellingsrom er åpenbare sikkerhetsforslag fra vår side.

Kirke, Menighet
Tanken er at landets kirker alltid skal være åpne for allmennheten. Imidlertid har stadig flere kirker og menighetslokaler innsett problematikken og fått erfare innbrudd, tyverier og skadeverk. Med en innbruddsalarm fra Securitas Direct, kanskje med integrert brannvarsling, burde sannsynligheten for tyveri og skadeverk avta.

Alarm til klubber og foreninger
Foreninger og klubber er ofte bygd opp av ildsjeler, og mange ganger drives de ideelt med små ressurser. Det kan gjøre det vanskelig å motivere kostnader til alarm- og sikkerhetstjenester. Men de bør settes i forhold til de konsekvenser og kostnader som skadeverk, brann eller innbrudd kan medføre. Mange mennesker berøres direkte og indirekte av en forenings fremgang og motgang. Dere er velkommen til å ta kontakt med oss i Norsk Områdesikring for å høre hvilke muligheter som finner for å beskytte deres virksomhet.

Firmanavn

Navn*

Telefon*

Epostadresse*

Henvendelsen gjelder

Melding

Vil du bli oppringt?
 Ja Nei